O PODJETJU

  •    Sedež: Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica
  •    Matična številka: 5901162
  •    Šifra dejavnosti: 71.129
  •    Ident. številka SI47487950
  •    Okrožno sodišče Nova Gorica, Vložna št. 1/03495/00
  •    Transakcijski račun: 05100 801083334 pri Abanki Vipa d.d.
  •    Osnovni kapital 13.335,00 EUR


IPOD d.o.o. / Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica / T: 386 (5) 333 39 70, F: 386 (5) 333 39 71 / E: info@ipod.si / Spletna stran ne vsebuje piškotkov!
T: (05) 333 39 70
F: (05) 333 39 71
E: info@ipod.si